Modern Seracılık

Örtü altı bitki yetiştiriciliğinde ileri teknoloji kullanılarak kaliteli ve yüksek verim elde edilmesidir. Günümüz teknolojisinde geleneksel seracılık ile kıyaslandığında oldukça üsütün tarafları olan topraksız tarım ile yıl boyunca gerçekleştirilen üretimin modern seraların vazgeçilmez unsuru olduğunu görmekteyiz.

Tarımsal açıdan Modern seraların kullanılmasının amacı; dış ortamdaki iklim değişiklerinin ürün gelişimine olan etkilerin azaltılması; yüksek kaliteli ürün elde edilmesi için uygun ortam koşullarının sağlanması ve ticari veya araştırma amacıyla sezon dışında üretim; kontrollü ortamda yetiştiricilik olarak adlandırılır.

Bazı soğuk iklim bölgelerinde; sera içerisine ulaşan güneş ışınımı önemli oranda azaldığında; gün uzunluğu birçok bitki için uygun değildir. Mekanik havalandırma; nemlendirmeli serinletme ve merkezi ısıtma sistemleri; açılıp kapanabilen yalıtım sistemler; karbondioksit bakımdan zenginleştirme ve yapay aydınlatma uygulamaları; seralardan üretim amacıyla bütün yıl boyunca yararlanılmasına olanak sağlanmıştır.

Sera iç ortamında bitki büyüme etmenleri olan; ışık, sıcaklık, bağıl nem ve hava bileşimi için en uygun düzeyde tutulur. Toplam güneş ışınımının görünür bölümünü oluşturan ışık; bitkiler için başlıca büyüme etmenlerinden birisidir. Bu nedenle sera tasarımında ışık geçirgen örtülerden yararlanılır. Böylece; güneş ışınımının yeterli olmadığı mevsimlerde bitkilere yeterli düzeyde ışık ulaşabilir.

Özel bitkilerin yetiştirilmesi için kullanılan veya güneş ışınımının fazla olduğu bölgelerde bulunana bazı seralarda; ışınımın yüksek olduğu dönemlerde gölgeleme gerekli olabilir. sıcaklık serada istenilen değerin altına düştüğünde; ısıtma yapılması gerekir. bu nedenle örtü malzemelerinden oluşan ısı kayıpları olabildiğince düşük olmalıdır.

Sera ısıtma gereksinimi; soğuk mevsimde örtü malzemeleri ile en düşük düzeyde tutulabilir. Diğer taraftan; örtü malzemelerinin güneş ışınım geçirgenliği yüksek olmalıdır. İç ortam sıcaklığının en uygun değerden daha yüksek olduğu durumlarda; sera içerisindeki fazla ısının havalandırma ve yapay serinletmeyle uzaklaştırılması gerekir

Bu önemli noktalar sera yapıları içerisinde kontrol edilebilirliği oranında Modern seraların önemini ve işlevselliğini ortaya koyar.

Topraksız tarım da toprak yerine kaya yünü , perlit, pomza,vermikulit gibi inorganik ortam kültürleri kullanıldığı gibi ; torf ,talaş,ağaç kabuğu, kokopit (cocopeat) gibi organik yetiştirme ortamlarıda kullanılmaktadır. En uygun yetiştirme ortamını oluşturmak amacıyla bu katı materyaller karıştırılarakta kullanılabilir. Katı ortam kültürleri dışında; durgun su kültürü,akan su kültürü ve aerponik (kök sisleme tekniği) kültür şekilleride ayrıca kullanılabilmektedir. Modern sera işletmecileri kendilerine uygun olan bu topraksız yöntem ve çeşitlerinden birini bitki yetiştirme ortamı olarak seçer.

Modern Sera Sistemleri günümüz taleplerine uygun olarak dizayn edilmiştir. İhtiyaca göre VENLO, SPAM ve GOTİK tipli seralar cam, polikarbon ve polietilen kaplamalı alternatiflerden oluşmaktadir.

Seraların yapısal özellikleri her zaman sabit yüklere ve bununla beraber rüzgar ,kar, dolu yüklerine karşı da dayanıklı olmalıdır.Bu tür yüklere karşı sağlam olabilmesi ve zarar görmemesi için belirli standartlara uygun olarak tasarlanması gerekir.

Yapılacak olan sera tasarımında ; ideal bir sera ortamı için gerekli olan sıcaklık , nem ,havalandırma gibi unsurlar çok önemlidir.Bu nedenle bölge ve yetiştirilecek ürüne göre yapılacak tasarım değişebilir.

Yapısal özellikleri ile bölgeye uygun olarak tasarlanmış bir serada, üretim yapabilmek ve bitkinin gelişimi için aynı zamanda da yüksek kalitede ürün elde edebilmek için gerekli iklim koşulları ve diğer ortamlar sağlanır.

EnglishTurkish